ความรู้ท่วมหัวต้องเอาตัวให้รอด

ความรู้ท่วมหัวต้องเอาตัวให้รอด

โลกของเรานั้นหมุนอยู่ตลอดเวลา ยุคสมัยต่างๆก็มีการกำหนดค่านิยม ความเชื่อ การปฏิบัติใหม่ๆซึ่งอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างไปจุดประกายมากขึ้น อย่างเช่น ความคิดที่ว่า มีใบปริญญาเพื่อเป็นใบเบิกทางไปสู่ความสำเร็จ แต่มันก็ไม่ใช่กับทุกคน ตัวอย่างเช่น คุณมาร์ค ซักเกอร์เบิร์ก เขาให้คำนิยามของคำว่าใบปริญญาก็เป็นเพียงแค่กระดาษหรือจินตนาการไม่มีที่สิ้นสุด ฉะนั้น จึงเกิดความคิดใหม่ๆในสังคมว่า เน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี หรือ แค่มีการศึกษาที่เข้าถึงทุกหย่อมหญ้า ใบปริญญาก็อาจจะไม่จำเป็นสำหรับใครบางคน แต่ถึงกระนั้นการที่เราเป็นคนรอบรู้มันก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วโดยเฉพาะกับพนักงานชูป้าย หรือ airport representative ที่อาจจะต้องทักษะที่ร่ำเรียนมาจากสถาบันอุดมศึกษาเล็กน้อยและความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ตนเองทำ

พนักงานต้อนรับในสนามบิน หรือ พนักงานชูป้าย ต้องมีความรู้ทางภาษาอังกฤษที่สามารถใช้สื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติในระดับพอได้ หลักๆก็จะเป็นพูดที่ลูกค้าสามารถเข้าใจได้และการฟังที่พนักงานต้องแปลให้ออกว่าลูกค้าต้องการอะไร สำหรับการเขียนและการอ่านอาจจะเป็นทักษะที่รองลงมาเพราะอาชีพพนักงานต้อนรับในสนามบินจะเน้นการพูดคุยกับลูกค้า ให้ข้อมูล ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ ภาษาที่สามก็สำคัญสำหรับสายงานที่ต้องพบปะกับลูกค้าชาวต่างชาติเพราะภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ภาษาที่คนใช้เยอะที่สุดในโลก ยังมีภาษาอื่นๆอีกมากมายที่น่าเรียนรู้และนำไปใช้ในสายงานของตนเองได้เช่น ภาษาจีน อินเดีย สเปน เป็นต้น การที่พนักงานสนใจในเรื่องของภาษาจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้พนักงาน airport representative เติบโตในสายงานมากขึ้น

ภาษาที่ว่าสำคัญแล้ว ความรู้รอบตัวก็สำคัญ อาชีพ airport representative ไม่ใช่แค่การชูป้ายต้อนรับลูกค้า แต่ต้องมีความรู้รอบตัวต่างๆที่เกี่ยวข้องและสามารถแนะนำลูกค้าได้ ตัวอย่างเช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้าต่างๆ ที่อยู่ในเมืองที่ลูกค้ามาท่องเที่ยว ถ้าหากพนักงานเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว อาจจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรมากมาย แค่ต้องรู้จักแนะนำสถานที่ต่างๆให้ละเอียด แต่หากเป็นพนักงานต่างถิ่น เข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ พนักงานต้องมีความเป็นเนทีฟสักเล็กน้อยเพราะถ้าหากพนักงานไม่สามารถแนะนำอะไรลูกค้าได้ก็เท่ากับว่าพนักงานนั้นไม่มีความชำนาญในสายงานนี้ พนักงานต้องขวนขวายหาข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองที่ลูกค้ามาท่องเที่ยว ร้านไหนเด็ด ร้านไหนโดน เวลาทำการร้าน ร้านไหนมีโปรโมชั่น เด็ดๆ และข้อมูลอื่นๆที่เป็นการอำนวยความสะดวกลูกค้าได้ และสำหรับโรงแรมที่พัก พนักงาน airport representative ก็ควรจะแนะนำที่พักให้กับลูกค้าได้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในคราวที่ลูกค้ายังเลือกโรงแรมดีๆเหมาะแก่การพักผ่อนไม่ได้ ทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงสรุปได้ว่า พนักงานชูป้าย หรือ airport representative ต้องมีความรู้ติดตัวไว้เยอะสักหน่อย แต่ผู้เขียนเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานแน่นอน