ความสำคัญของเทคโนโลยีกับหน้าที่ของ airport representative

ความสำคัญของเทคโนโลยีกับหน้าที่ของ airport representative
พนักงานต้อนรับในสนามบินหรือพนักงาน airport representative หากพูดเป็นภาษาสากล อย่างที่ทราบกันดีว่าพนักงานตำแหน่งนี้นั้นมีหน้าที่มากมายให้ทำไม่ใช่แค่เพียง ชูป้ายรับลูกค้าสนามบิน หรือ ชูป้ายต้อนรับลูกค้าที่ก้าวเท้าออกจากเครื่องบินลงมาที่สนามบิน องค์ประกอบที่พนักงานประเภทนี้ต้องมีติดตัวคือ ใจรักการบริการและข้อมูลที่สำคัญๆเพื่อใช้เป็นคำแนะนำให้กับลูกค้าหรือสื่อสารทั่วไป ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้น จะดีกว่าไหมถ้าพนักงานต้อนรับในสนามบินจะนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในหน้าที่การงานของตนเอง ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีกับอาชีพ airport representative เช่น
1. การพิมแชทแทนคุยโทรศัพท์ – แม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องทั่วไปไปแล้วในปัจจุบัน แต่ถ้าหากเทียบกับสมัยก่อนแล้วที่ได้แต่โทรตามหรือส่งแฟ็กซ์อย่างเดียว สมัยนี้จึงเห็นได้ว่าสะดวกกว่าอย่างชัดเจน เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตก็สามารถพิมพ์สื่อสารกันได้ไม่ยาก
2. แอพแปลภาษาด้วยเสียง – ไม่ว่าจะสมัยไหน ศาสตร์ของภาษาก็ยังมีความสำคัญต่อคนทั่วโลกที่ใช้ในการสื่อสารข้ามประเทศ แต่จะทำอย่างไรหากสุดท้ายเราฝึกภาษามาดีแค่ไหนแต่พอถึงสถานการณ์จริงกลับตื่นเต้นจนลืม หรือ ต้องการที่จะพูดคำอื่นๆแต่ไม่ได้ฝึกคำหรือประโยคใหม่ๆ สุดท้ายก็ไม่สามารถสื่อสารออกมาได้ สิ่งนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้กับพนักงาน airport representative เช่นเดียวกัน แอพแปลภาษาด้วยเสียงจึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งที่ทำให้เราได้พูดในสิ่งที่เราอยากสื่อสารกับลูกค้าออกไป โดยไม่ต้องกังวลเรื่องประโยคหรือคำศัพท์ การใช้งานไม่ยุงยากโดยให้พนักงานกำหนดภาษาที่ใช้พูดกับลูกค้า พนักงานจะต้องพูดผ่านแอพเป็นภาษาที่ตนถนัดก่อนแล้วแอพจะแปลเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารจริงๆให้ สุดท้าย แอพจะพูดประโยคที่ผ่านการแปลออกมาเป็นภาษาที่ต้องการสื่อสารเป็นหลักให้ด้วย และถ้าเกิดลูกค้ากลัวว่าตนเองอาจจะสื่อสารด้วยประโยคที่อาจจะทำให้เกิดความสับสนได้ ก็สามารถใช้งานแอพนี้ได้เช่นกันโดยให้ทำตามวิธีด้านบนที่ผู้เขียนได้กล่าวไปแล้วได้เลย ทั้งนี้ทั้งนั้น พนักงานควรจะฝึกภาษาของตนเองให้แน่นกว่านี้จะดูมีความกระตือรือร้นมากกว่า
3. ใช้สิริให้เป็นประโยชน์ – เฉกเช่นเดียวกับแอพแปลภาษาด้วยเสียง คนเรานั้นมีหลงมีลืมกันบ้างแม้แต่หน้าที่ของพนักงาน airport representative เอง ที่มีหน้าที่ต้องแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองที่ลูกค้าเดินทางมาท่องเที่ยว เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่รับลูกค้าขึ้นรถไปยังโรงแรมที่ลูกค้าพัก พนักงานต้องการที่จะแนะนำสถานที่ต่างๆที่ขับรถผ่านแต่ไม่ทราบรายละเอียดแน่ชัดหรือรู้ไม่ครอบคลุม ดังนั้นการใช้ฟังก์ชั่นสิริจึงช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน airport representative เป็นอย่างดี โดยการพูดกับสิริว่า ร้านอาหาร เป็นต้น สิริก็จะแนะนำร้านอาหารต่างๆพร้อมรายละเอียดตามที่กำหนดในแผนที่ตามตำแหน่งที่พนักงานกับลูกค้าขับรถผ่าน เปรียบเสมือนเป็นการทำหน้าที่แทนก็ว่าได้