ความสำคัญของ airport representative ต่อการท่องเที่ยว

ความสำคัญของ airport representative ต่อการท่องเที่ยว

ในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเป็นหลัก เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นธรรมชาติ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งจะมีทั้งที่มาเที่ยวโดยส่วนตัวและมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ ซึ่งก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน ซึ่งข้อดีชองการมากับทัวร์คือความสะดวกสบาย เริ่มแรกเมื่อลงจากเครื่อง จะมี airport representative ซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับในสนามบิน จะมาชูป้ายต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งจะมีทั้งการต้อนรับลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาและต้อนรับลูกค้าvip ในกรณีที่เป็นแขกหรือนักลงทุนที่ถูกเชิญโดยรัฐบาลไทย ซึ่งพนักงานต้อนรับเหล่านี้จะเป็นคนคอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในด้านต่างๆเมื่อมาถึงสนามบินไทย ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนื่องจากคนไทยที่เป็นพนักงานชูป้ายเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มีกิริยามารยาทที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมา

ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการมาเที่ยวแบบส่วนตัวที่เดินทางมาคนเดียวหรือกับครอบครัวโดยที่ไม่ได้มีคนอำนวยความสะดวกหรือคนที่คอยชูป้ายรับลูกค้าสนามบินแล้ว การเดินทางโดยส่วนตัวจะต้องอาศัยการศึกษาเส้นทาง วัฒนธรรมประเพณีของประเทศที่เราจะไปเที่ยว ซึ่งแล้วแต่ความชอบและความสะดวกของแต่ละบุคคล ซึ่งอาชีพ airport representative หรือ พนักงานต้อนรับในสนามบิน เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงขึ้นมากเรื่อยๆตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป คนเดินทางกันมากขึ้น ประเทศหันมาดันการท่องเที่ยวให้เป็นจุดเด่นและเป็นรายได้หลักที่สำคัญและขาดไม่ได้ของประเทศ อีกทั้งการที่เป็นพนักงานต้อนรับยังเป็นอาชีพที่สามารถฝึกภาษาและเป็นอาชีพที่น่าสนใจสำหรับคนที่รักในการบริการและสนใจในภาษาที่ 3 ที่ 4 เนื่องจากจะได้สนทนากับลูกค้าชาวต่างชาติที่มาจากหลากหลายประเทศและมีการใช้ภาษาที่หลากหลาย

แต่เมื่อในปีที่ผ่านมาได้เกิดโรคระบาด โควิด-19 ซึ่งแพร่เชื้อโดยไวรัสโคโรน่าซึ่งระบาดไปทั่วโลก ทำให้การใช้ชีวิตรวมไปถึงการท่องเที่ยวของเกือบทุกประเทศในโลกต้องหยุดชะงักการเดินทางลงเนื่องจากต้องมีการจำกัดการเดินทางของคน ไม่ให้แพร่เชื้อไปยังที่ต่างๆ เมื่อการท่องเที่ยวหยุดชะงัก นักเดินทางที่เคยเดินทางวันละหลายร้อยหลายคนทั่วโลกต้องหยุดเดินทาง ไม่สามารถเดินทางข้ามประเทศหรือจังหวัดภายในประเทศผ่านการเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งเป็นพาหนะที่ต้องเดินทางร่วมกับคนอื่นอีกหลายร้อยคน ทำให้พนักงานต้อนรับในสนามบิน เกิดการว่างงานและถูกยกเลิกงานเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้พนักงานต้อนรับเหล่านี้ เราจะสามารถเห็นได้ทุกที่ตามสนามบิน ซึ่งทุกองค์กรที่ได้รับผลกระทบต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันกับโลกและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและสามารถอยู่รอดได้ต่อไป