ชูป้ายสนามบินกับความปลอดภัยต่อลูกค้า

ชูป้ายสนามบินกับความปลอดภัยต่อลูกค้า

การชูป้ายสนามบินนั้น เป็นสิ่งที่โรงแรม มักคุเทศน์ หรือไกด์ทัวร์นำเที่ยวต่างๆ ทำต่อๆกันมาเกินกว่า10-20ปีแล้ว การชูป้ายสนามบินมีเหตุผลมากมายที่ต้องทำ สำหรับบริษัทของเราแล้วในฐานะไกด์ทัวร์ จะเป็นการชูป้ายรับลูกค้าสนามบินทั่วไปเพื่อนำลูกค้าไปส่งที่โรงแรมที่ลูกค้าได้ทำการจองไว้ และสำหรับบุคคลทั่วไป ก็จะมีการชูป้ายเช่นเดียวกันแต่จะเป็นลักษณะของญาติของลูกค้าชูป้ายรับลูกค้าเฉยๆ เพื่อให้ง่ายต่อการพบเจอกันไวขึ้น ดังนั้นความเป็นทางการของข้อมูลที่เขียนลงบนป้ายก็ไม่จำเป็นต้องเทียบเท่ากับป้ายของไกด์ทัวร์ หรือโรงแรม

เมื่ออาชีพนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นและขาดการควบคุมจากหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ในสนามบิน การเข้ามาแทรงแซงของมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในรูปแบบของมักคุเทศน์นำเที่ยว หรือ แต่งตัวใส่ชุดเลียนแบบพนักงานของโรมแรมต่างๆในพื้นที่ ก็มีมากขึ้นตามไปด้วย ประเภทของลูกค้าหรือผู้โดยสารที่มีโอกาสถูกหลอกหรือถูกคุกคามจากมิจฉาชีพเหล่านี้ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกค้าที่เดินทางมาคนเดียว เป็นลูกค้าที่เดินทางโดยไม่ได้ศึกษารายละเอียดต่างๆประเทศที่ตนเดินทางไป หรืออาจเป็นลูกค้าที่ไม่รู้ภาษาเท่าที่ควร เมื่อไม่เข้าใจการสื่อสาร ก็อาจจะทำให้ลูกค้านั้นประสบพบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้

การกระทำของมิจฉาชีพเหล่านี้ มีได้หลายรูปแบบ ทั้งขูดรีดไถทรัพย์ ข่มขืนลูกค้าผู้หญิง ทำร้ายร่างกายและอาจเสี่ยงถึงแก่ชีวิต เมื่อไม่มีการควบคุมจากเจ้าหน้าที่ อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทนำเที่ยวหรือโรงแรมต่างๆในภาพลักษณ์ที่เป็นลบและทำให้ลูกค้าเกิดความไม่ไว้วางใจต่อสายอาชีพนี้ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ออกระเบียบที่เป็นการรับรองหน่วยงานต่างๆที่มาชูป้ายรับลูกค้าในสนามบินว่าหน่วยงานนี้มีอยู่จริง โดยทางบริษัทนำเที่ยวหรือโรงแรม จะต้องบอกข้อมูลชื่อของลูกค้าที่รับ และข้อมูลเที่ยวบินที่ต้องปรากฏบนป้ายสนามบิน หากเป็นพนักงานบริษัทไกด์ทัวร์จะต้องมีใบรับรองว่าเป็นพนักงานของบริษัทจริงๆและยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตรวจ เมื่อได้รับการรับรองแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการประทับตราให้บนแผ่นป้ายรับลูกค้า

สำหรับตัวลูกค้าเอง ท่านสามารถที่จะตรวจสอบบริษัทนำเที่ยวหรือโรงแรมที่ท่านจะเข้าพักได้โดยการตรวจสอบทางเว็บไซต์ของบริษัท มีการโทรพูดคุยกับมักคุเทศน์ หรือสอบถามผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เมื่อมาถึงสนามบิน ท่านสามารถที่จะตรวจสอบบริษัทนำเที่ยวที่ชูป้ายมารับท่านเพิ่มเติมได้โดยการสอบถามเจ้าหน้าที่ในสนามบินที่รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ ถามชื่อบริษัทที่ดูแล ชื่อและข้อมูลเล็กน้อยของพนักงานของบริษัทที่มารับ และชื่อลูกค้าและรายละเอียดต่างๆบนป้ายว่าตรงกันหรือเปล่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยของตัวลูกค้าเองด้วย เพิ่มเติมจากการรับรองของเจ้าหน้าที่