ทำความรู้จัก Airport Representative อาชีพอีกหนึ่งอาชีพในสนามบิน

ทำความรู้จัก Airport Representative อาชีพอีกหนึ่งอาชีพในสนามบิน

เครดิตรูปโดย: pixabay

       Airport Representative เป็นสิ่งที่หลายคนที่คลุกคลีกับสนามบินอยู่บ้างจะต้องเคยได้ยินกันมาไม่มากก็น้อย แต่ก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักในการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วไปนอกสนามบินมากนัก ดังนั้นนี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าใจการมีอยู่และหน้าที่การทำงานของ Airport Representative มากขึ้น

      ตำแหน่งงาน Airport Representative หรือ ที่รู้จักกันคือ พนักงานต้อนรับบนสนามบิน ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่คอยให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารสนามบิน ณ สนามบินแห่งนั้นๆ  เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางทั้งไปกลับสนามบินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งพนักงานต้อนรับเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการบิรการที่ช่วยสร้าวความประทับใจในการเดินทางตั้งแต่เริ่มต้นจนไปสู่จุดมุ่งหมายการเดินทาง

    แล้วพนักงานต้อนรับบนสนามบิน พวกเขาต้องทำอะไรกันบ้างในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร?

เครดิตรูปโดย: Pinterest

โดยทั่วไปการให้บริการจากพนักงานต้อนรับบนสนามบินจะมาจาก บริษัทสายการบินต่างๆ, ที่พักและโรงแรม, บริษัทบริการรถเช่า และ หน่วยงานอื่นๆ ที่ผู้โดยสารได้ใช้บริการซึ่งผู้โดยสารนั้นได้ทำธุรกรรมการจองล่วงหน้าไว้แล้ว เมื่อผู้โดยสารเดินทางมาถึงยังสนามบินเป้าหมายและกำลังเข้าสู่เส้นทางของผู้โดยสารขาเข้าของสนามบิน ผู้โดยสารก็จะสังเกตเห็นพนักงานต้อนรับจากบริษัทที่ได้ติดต่อไว้ ยืนถือป้ายต้อนรับท่านอยู่ พร้อมกับป้ายต้อนรับที่มีประกอบไปด้วย ชื่อและนามสกุล, ชื่อองค์กรหรือหน่วยงานของผู้โดยสาร, ชื่อโรงแรมและที่พักหรือชื่อบริษัทเอเจนซี่ที่ได้ติดต่อกันไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ตัวผู้โดยสารเองสามารถมองเห็นและมองหาพนักงานต้อนรับเหล่านั้นได้ง่ายมากขึ้น หลังจากนั้นพนักงานต้อนรับจะทำหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือในการขนย้ายและดูแลสัมภาระต่างๆ ของผู้โดยสาร ช่วยเหลือและแนะนำการเดินทางที่ดีและช่วยในการจัดการเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทางเพื่อให้สะดวกรวดเร็วและง่ายมากขึ้น นอกจากนื้ทางพนักงานต้อนรับบนสนามบินจะจัดการประสานงานแก่โรงแรมที่พัก, รถที่จะให้บริการ หรือบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในทุกครั้งที่ใช้บริการ

การมีพนักงานต้อนรับบนสานามบินหรือการได้รับการบริการดีๆ จากบริษัทและหน่วยงานที่ผู้โดยสารไว้ใจจะทำให้ผู้โดยสารมั่นใจได้ว่าผู้โดยสารจะได้รับความสบายใจและความปลอดภัยจากการให้บริการของเหล่าพนักงานและบริษัทที่ดูแลท่านในการเดินทางเสมอ

 

 

ผู้เขียน: Sher.B Tewin