รู้หรือไม่! การลงทะเบียนขออนุญาตชูป้ายต้อนรับผู้โดยสารบนสนามบินดีอย่างไร?

รู้หรือไม่! การลงทะเบียนขออนุญาตชูป้ายต้อนรับผู้โดยสารบนสนามบินดีอย่างไร?

การชูป้ายสนามบินหลายคนอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องยุ่งยากออะไร ใครๆ ก็สามารถไปยืนชูป้ายสนามบินได้ แต่! ไม่ใช่อย่างที่คิด

การชูป้ายต้อนรับสนามบินเพื่อต้อนรับผู้โดยสารบนสนามบินหรือการถือป้ายอื่นๆ โดยไกด์ ทัวร์ พนักงานชูป้าย พนักงานต้อนรับในสนามบิน หรือแม้กระทั้งบุคคลทั่วไปที่ต้องการชูป้ายต้อนรับผู้โดยสาร จะต้องมีการขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่สนามบินที่เกี่ยวข้องก่อน โดยสามารถมาลงทะเบียนขออนุญาตชู้ป้ายได้ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนยกป้ายรับผู้โดยสารของสนามบิน (Registration desk for paging board form)

สาเหตุที่การชูป้ายต้อนรับผู้โดยสารหรือป้ายอื่นในสนามบินจะต้องมีการลงทะเบียนขออนุญาตเนื่องมาจากมาตการในการดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารของสนามบิน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร จากการกระทำที่ไม่ประสงค์ดีของเหล่ามิจฉาชีพ ซึ่งมักจะแฝงตัวมาในรูปแบบของพนักงานต้อนรับ, ไกด์, ทัวร์, คนขับรถ หรือแม้กระทั้งบุคคลทั่วไปที่มารอรับญาติหรือคนสนิท บุคคลเหล่านี้จะอาศัยการแต่งตัวและการกระทำที่เลียนแบบหน่วยงานข้างต้น ซึ่งหากไม่มีการลงทะเบียนเพื่อระบุตัวตนของผู้ชูป้ายต่างๆ ก็จะเป็นเรื่องยากที่ต่อการระบุตัวตัวเมื่อเกิดเหตุการไม่คาดฝันต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าผู้ใช้บริการสนามบินหรือบุคคลทั่ว ๆ ไป ส่วนใหญ่จะไม่รู้ ไม่ฉุดคิดและแยกไม่ออกว่าใครคือบุคคล พนักงานหรือหน่วยงานจริงๆ ที่มารอรับตนและผู้โดยสารคนอื่นๆ และใครที่เป็นมิจฉาชีพกันแน่ ทำให้ผู้โดยสารตกเป็นเหยื่อได้กับเหล่ามิจฉาชีพพวกนั้นได้ง่าย ดังนั้นทางสนามบินจึงได้ออกมาตการและกฎระเบียบให้มีการลงทะเบียนขออนุญาตชูป้ายเพื่อเป็นการระบุตัวตนของผู้ชูป้ายทุกคน ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ได้ทำการขออนุญาตชูป้ายผู้นั้นหรือหน่วยงานนั้นๆ ในขั้นแรกจะถูกตักเตือนจากเจ้าหน้าที่และถ้ามีครั้งต่อไป ถูกสั่งห้ามเข้าพื้นที่บริเวณชูป้ายต้อนรับโดยเด็ดขาด

 

ใครบ้างที่ได้รับผลประโยชน์จากระเบียบการขออนุญาตยกป้ายรับผู้โดยสาร

ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการในสนามบิน

  • ช่วยในการสแกนมิจฉาชีพเบื้องต้น
  • ลดอัตราความสูญเสียทางชีวิตทรัพย์สินและความรู้สึกของผู้โดยสาร
  • ลดความแหวดระแวงในการใช้บริการต่างๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง

ท่าอากาศยาน

  • ได้รับความใจวางใจจากผู้ใช้บริการสนามบิน ลดความเสื่อมเสียชื่อเสียงขอสนามบิน
  • ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสู่สายตาประชาชนทั่วโลก

บริษัท หน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการยกป้ายรับผู้โดยสาร

  • ลดอัตราการเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการแอบอ้างการใช้ชื่อของบริษัท หน่วยงานหรือบุคคลทั่วไป
  • เพิ่มความไว้วางใจของผู้โดยสารต่อพนักงานหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการต้อบรับผู้โดยสาร
  • ลดภาระงานและความกดดันต่อการถูกมองว่าเป็นมิจฉาชีพของพนักงาน