วัตถุ (สิ่งของ)ต้องห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน

วัตถุต้องห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน

       การโดยสารเครื่องบินอย่างที่หลายคนรู้ว่ามันมักจะต้องมีการตรวจสอบที่ยุ่งยากหลายขั้นตอนมากกว่าการโดยสารโดยวิธีอื่น นั้นก็เนื่องมาจากความปลอดภัย เพราะการโดยสารทางเครื่องบินมักมีผู้โดยสารเยอะและเมื่ออยู่บนอากาศหากเกิดเหตุขัดข้องจะแก้ไขได้ยาก เครื่องบินไม่เหมือนรถหรือเรือที่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะสามารถหาจุดจอดได้รวดเร็วและลานลงจอดเครื่องบินเองก็ไม่มีจุดลงจอดเยอะเท่ากับการโดยสารวิธีอื่นด้วย ซึ่งในกรณีร้ายแรงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางเหล่านั้นจากนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่เลยก็เป็นได้ ดังนั้นทางอากาศยานการบินจึงให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางคือตั้งแต่การเริ่มเช็คอินไปจนถึงการนำเครื่องบินขึ้นสู่น่านฟ้า ซึ่งจะมีเหล่าพนักงานต้อนรับและพนักงานตรวจสอบต่างๆ ทำหน้าที่อยู่ เพื่อลดโอกาสในการเกิดปัญหาขัดข้องต่างๆ โดยกฎเหล็กในการขึ้นเครื่องบินของผู้โดยสารที่จำเป็นต้องรู้เลยก็คือการไม่พบวัตถุต้องห้ามต่างๆ ติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

       วัตถุต้องห้ามขึ้นเครื่องบินเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้โดยสารสนามบินควรรู้และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ท่าอากาศยานกำหนด ซึ่งมีดังนี้

  1. ของเหลว (เจล/สเปรย์/เครื่องดื่ม/เครื่องสำอาง) ที่มีความจุต่อชิ้นเกิน 100 มล. หรือรวมกันเกิน 1,000 มล. ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ แต่สามารถนำใส่กระเป๋าที่จะโหลดได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการก่อการร้ายแบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) ไม่สามารถนำแบตเตอรี่สำรองทุกชนิดใส่กระเป๋าโหลดได้ แต่สามารถพกพาใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ โดยต้องเป็นแบตเตอรี่สำรองที่มีค่าความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น
  2. อาวุธทุกชนิดและสิ่งเทียมอาวุธ ได้แก่ ปืน และอาวุธโดยสภาพ เช่น มีด สนับมือ ดาบ ทวน กระบอง และสิ่งเทียมอาวุธ เช่น ปืนไฟแช็ก ระเบิดไฟแช็ก ปืนเด็กเล่น ดาวกระจาย 
  3. สารอันตรายทุกชนิด เช่น สารกำจัดแมลง สารหนู วัตถุออกซิไดซ์ เช่น แอมโมเนียไนเตรท แคลเซียมเปอร์ออกไซด์ วัตถุก๊าซมันตภาพรังสี เช่น ธาตุยูเรเนียม วัตถุกัดกร่อน เช่น แบตเตอรีที่บรรจุสารกัดกร่อน น้ำกรด ปรอท ฯลฯ
  4. วัตถุไวไฟ เช่น น้ำมัน ไฟแช็ก เชื้อเพลิงแข็ง สีน้ำมัน ไม้ขีดไฟ ฯลฯ
  5. สัตว์ทั้งมีพิษและไม่มีพิษ รวมถึงสัตว์ขนาดใหญ่ สัตว์สงวน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อากาศยานและผู้โดยสารคนอื่น ซึ่งนอกจากอาจรบกวนผู้อื่นแล้ว ยังผิดกฎหมายอีกด้วย
  6. ของมีคมทุกชนิด เช่น ไม้บรรทัดเหล็ก คัตเตอร์ กรรไกรตัดเล็บ เข็มเย็บผ้า มีด มีดพับ มีดพก และของมีคมทุกชนิด ที่อาจทำให้เกิดอันตราย แต่หากเป็นของใช้ที่จำเป็น อาจอนุญาตให้เก็บไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดใต้เครื่องบินได้ แต่ไม่อนุญาตให้พกพาขึ้นเครื่องบิน
  7. อาหารที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น อาหารทะเล เนื้อสัตว์สด/แช่แข็ง ทุเรียน ปลาร้า ที่ต้องแพ็คมาอย่างดีเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนหรือหกหล่นระหว่างการเดินทาง
  8. สิ่งของอื่นๆ เช่น แม่เหล็ก น้ำแข็งแห้ง

 

   และนี่คือวัตถุต้องห้ามตัวอย่างที่ไม่ควรมีติดตัวขึ้นเครื่องและมีในกระเป๋าเดินทาง หากตรวจพบจะต้องถูกยึดหรืออาจต้องมีการดำเนินคดี ทางที่ดีควรตรวจสอบตัวเองก่อนเดินทางไปสนามบิน หากอยู่ที่สนามบินแล้วมีทางเลือกคือทิ้งหรือถ้าของชิ้นนั้นราคาแพงหรือมีคุณค่าต่อตัวเจ้าของก็แนะนำว่าให้ส่งพัสดุกลับไปที่บ้านดีกว่า ซึ่งจุดส่งพัสดุส่วนใหญ่แล้วจะอยู่บริเวณรอรับผู้โดยสารขาเข้าสนามบิน หรือจุดที่มีการชูป้ายต้อนรับผู้โดยสารนั่นเอง