อาชีพพนักงานต้อนรับมีความก้าวหน้าแค่ไหน?

อาชีพพนักงานต้อนรับมีความก้าวหน้าแค่ไหน?

       แน่นอนว่าในการทำงานทุกสายงาน ทุกคนนั้นมีความคาดหวังในการเติบโตในการสายงานนั้นๆกันอยู่แล้ว ซึ่งบางคนก็ประสบความสำเร็จโดยมีการเลื่อนขั้นตำแหน่ง บางคนขยับขยายไปทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือแม้กระทั่งบางคนที่ทำธุรกิจก็ประสบความสำเร็จ แต่บางคนก็เลือกที่จะไปทำงานในสายงานใหม่ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับสายงานเดิมเลย ดังนั้นการศึกษาและทำความเข้าใจในลักษณะงาน ขอบเขตและความก้าวหน้าของงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางแผนชีวิตการทำงานเป็นอย่างมาก 

และอีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนสงสัยกันมากว่าทำอาชีพนี้แล้วสามารถเติบโตได้อย่างไร นั่นก็คือ อาชีพพนักงานต้อนรับนั่นเอง

       พนักงานต้อนรับโดยทั่วไปแล้วพวกเขามีหน้าที่เป็นผู้ต้อนรับแขกหรือลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าตาสำคัญของบริษัท แต่ในความเหมือนก็ยังมีรายละเอียดยิบย่อยต่างๆ ที่แตกต่างกันไปตามสายอุตสาหกรรม 

       แต่! วันนี้เราจะมาพูดถึง หน้าที่หลักๆ โดยทั่วไปที่พนักงานต้อนรับมักต้องทำกันแล้วมาดูกันว่าสายงานนี้มีโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานหรือมีโอกาสขยับขยายและสามารถนำไปสานต่อในสายงานอื่นได้มากแค่ไหน

 

หน้าที่ของพนักงานต้อนรับ

คือการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ซึ่งนั้นก็รวมทั้งการต้อนรับอย่างเป็นมิตรและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ใช้บริการ จัดสรร ติดต่อประสานงาน ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการ นี่คือการทำงานหลักๆ ที่เหล่าพนักงานต้อนรับต้องทำ ดังนั้นจึงจำเป็นที่พนักงานต้องรับจะต้องมีบุคลิกที่ดีและเป็นมิตรเสมอ 

 

โอกาสก้าวหน้าของพนักงานต้อนรับ

โดยปกติแล้วในทุกสายงานล้วนมีโอกาสก้าวหน้าเสมอ แต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านเหมือนกันที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเลื่อนตำแหน่ง การขยายสานงานและอื่นๆ เช่น ความสามรถของตัวเราเอง,ความสามารถของบริษัท, ลักษณะ/วัตนธรรมองค์กร, เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางสังคมในขณะนั้น

 

เลื่อนตำแหน่งในแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง

บางคนเมื่อบริษัทเห็นความสามารถในการทำงานของพนักงานที่ต่อยอดจากเป็นพนักงานต้อนรับได้อาจมีการเลื่อนขั้นไปในการบริหารงานอื่น ๆ เช่นเป็นตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า, ผู้มอบหมายงาน, ฝ่ายHR, เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์งาน, เลขานุการ, ผู้ช่วยฝ่ายผลิต, ผู้ช่วยส่วนตัว หรือผู้ช่วยผู้บริหาร

สายงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเดิม

ตำแหน่งพนักงานต้อนรับอาจมีโอกาสในการสร้างสายงานไปสู่ตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้องกับสายงานพนักงานต้อนรับแต่สามารถขยายไปทำงานอื่นได้ ซึ่งบางคนอาจใช้งานประเภทนี้เพื่อทำความคุ้นเคยหรือทำความเข้าใจกับงานในสำนักงานหรือเรียนรู้หน้าที่หรือตำแหน่งอื่น ๆ ภายใน บริษัท เช่น พนักงานต้อนรับในบริษัทบันเทิงต่างๆ ก็สามารถผันตัวเองไปเป็น นักเขียน นักแสดง ศิลปินต่างๆ ได้

 

***ท้ายที่สุดแล้วอย่าลืมว่า การจะประสบความสำเร็จหรือความก้าวหน้านั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเราไขว่คว้าและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ***