ใครที่เหมาะกับอาชีพ Airport Representative

ใครที่เหมาะกับอาชีพ Airport Representative

1.มีนิสัยรักงานบริการ
2.มีความใจเย็น และอดทน
3.แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4.เป็นนักเจรจาที่ดี และประนีประนอมเก่ง
5.มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมั่นใจตนเอง
6.รอบรู้เรื่องต่างๆที่ผู้โดยสารมักจะถามเช่น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ร้านอาหารไหนอร่อย เป็นต้น
7.ให้บริการอย่างมืออาชีพ เอาใจใส่งาน ดูแลผู้โดยสารให้ได้รับความอบอุ่นใจ
8.สร้างความผ่อนคลายให้กับผู้โดยสารได้
9.แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์และถูกต้องให้แก่ผู้โดยสาร
10.มีบุคลิกที่ดี การแต่งกายที่เรียบร้อย หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา