Airport Representative คือตำแหน่งอะไร

ใครเคยสังเกตเวลาไปสนามบินแล้วเห็นคนชูป้ายรอรับนักท่องเที่ยวไหมค่ะ นั้นคือพนักงานตำแหน่งนี้ค่ะ Airport Representative

Airport Representative คือตำแหน่งอะไร

Airport Representative คือตำแหน่ง พนักงานต้อนรับผู้โดยสารในสนามบิน

ภาพรวมในการทำงาน
1. เตรียมตัวให้พร้อมก่อนต้อนรับผู้โดยสาร
ก่อนเดินทางผู้โดยสารจะจองรถจองโรงแรมมาก่อนแล้ว เมื่อได้ข้อมูลผู้โดยสาร พนักงานต้อนรับต้องเตรียมป้ายต้อนรับผู้โดยสาร ต้องระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสาร, องค์กรของผู้โดยสาร, ชื่อโรงแรมที่พักที่ผู้โดยสารจองไว้ เมื่อผู้โดยสารมาถึงจะสนามบิน ผู้โดยสารจะเจอเราจากการเห็นป้ายต้อนรับที่ชูขึ้นมา ดังนั้นป้ายต้อนรับผู้โดยสาร ต้องระบุข้อมูลให้ละเอียด เพื่อที่ให้ผู้โดยสารเจอเราง่ายขึ้น

2. หาผู้โดยสารของเราให้เจอ
ผู้โดยสารบางครั้งนั่งเครื่องบินเป็นเวลานานๆ มีความอ่อนเพลียเหนื่อยล้าจากการเดินทาง เมื่อมาถึงสนามบินอาจเจอกับผู้ที่มาต้อนรับจำนวนมากเกิดความสับสนหาชื่อตัวเองไม่เจอได้ ดังนั้นพนักงานต้อนรับนอกจากการเตรียมตัวที่ดีแล้ว ยังต้องมีใจรักงานบริการ ต้องใจเย็นๆ สอบถามข้อมูลอย่างสุภาพเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นผู้โดยสารที่เราต้องดูแล

3. ให้บริการผู้โดยสารด้วยใจ
เมื่อพบผู้โดยสารแล้ว ให้พาผู้โดยสารไปจุดพัก หรือพาไปจุดรอรถรับส่ง พนักงานต้อนรับต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารอย่างเต็มที่ พร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้โดยสาร เช่นร้านอาหารที่อร่อย จุดท่องเที่ยวยอดนิยม จุดแลกเงิน เป็นต้น

4. ให้บริการรับผู้โดยสารกลับสนามบิน
เมื่อผู้โดยสารถึงเวลาที่ต้องกลับประเทศของตนเอง เราจะมีบริการรถรอรับผู้โดยสารมายังสนามบิน หรือผู้โดยสารบางคนอยากเที่ยววันสุดท้าย แต่ไม่อยากจะเอากระเป๋าเดินทางติดตัวไปด้วย เรามีบริการส่งกระเป๋าเดินทางมารอรับที่สนามบินให้ด้วย ในส่วนที่ผู้โดยสารเดินทางมาถึงสนามบินแล้ว พนักงานต้อนรับจะนำผู้โดยสารไปเช็คอินเพื่อทำการออกตั๋ว Boarding Pass จากนั้นชี้แจงให้ผู้โดยสารทราบถึง Gateหรือประตูที่เป็นจุดรอ เมื่อผู้โดยสารเข้าใจเรียบร้อยแล้ว ก็ส่งผู้โดยสารสร้างความประทับใจด้วยรอยยิ้มและขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ รวมทั้งขอให้เราได้มีโอกาสต้อนรับผู้โดยสารอีกในครั้งต่อไป

5. แจ้งรายละเอียดของงานให้แก่เจ้าของงาน
ทำเอกสารที่ให้บริการต้อนรับผู้โดยสารให้แก่เจ้าของงาน เพื่อความเป็นมืออาชีพ ดำเนินงานเรื่องต่างๆให้เรียบร้อย และเพื่อเป็นเอกสารใช้ตรวจสอบการทำงานย้อนหลังได้

6. ประเมินผลงาน พร้อมปรับปรุงการบริการ
เมื่อผู้โดยสารเสนอความเห็นทั้งด้านดีและไม่ดี ต้องรับฟังแล้วนำไปปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป