Airport representative แค่ต้อนรับลูกค้าจริงหรือ?

หากคุณเป็นคนที่คลุกคลีกับอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและบริการ เชื่อว่าคุณอาจจะเคยได้ยินตำแหน่งนี้ภายในสนามบินบ้างไม่มากก็น้อย ชื่อของairport representative สามารถแปลออกมาได้ค่อนข้างตรงตัวอยู่แล้ว นั่นคือพนักงานต้อนรับในสนามบิน หรือจะเรียกว่าเป็น พนักงานชูป้ายก็ได้เพราะคุณลักษณะเด่นของตำแหน่งนี้คือจะมีคนมาคอยชูป้ายที่มีข้อมูลของชื่อลูกค้าที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบ โรงแรมที่จองและรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม หลายคนอาจจะเข้าใจว่า เป็นลักษณะของการต้อนรับแขกทั่วไปที่เป็นการนำทางลูกค้าที่ก้าวเท้าออกมาจากเครื่องบินสู่โรงแรมที่เข้าพักโดยไม่ต้องเสียเวลารถยนต์ที่สนามบิน ฟังดูเหมือนหน้าที่ของairport representative จะหมดลงแค่นั้น แต่จริงแล้วๆยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่พนักงานตำแหน่งนี้ควรปฏิบัติ

Airport representative ต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีระดับนึงและการใช้ภาษาที่2-3หรือมากกว่านั้นเพื่อสามารถสื่อสารได้กับลูกค้าบางสัญชาติเวลาที่เขาไม่สามารถสื่อสารภาษากลางได้คล่องนัก เช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน เป็นต้น การที่เราเลือกที่จะเรียนมากกว่าหนึ่งหรือสองภาษาจึงมีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสในหน้าที่การงานทให้กว้างขวางขึ้น พนักงานตำแหน่งนี้นอกจากต้องมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีแล้ว ยังต้องมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในเมืองที่ลูกค้าเข้ามาพักด้วย โดยในช่วงระหว่างทางจากสนามบินสู่ที่พักหรือโรงแรม หากผ่านถนนเส้นไหน พนักงานซึ่งเปรียบเสมือนไกด์ประเภทหนึ่งมีหน้าที่คอยแนะนำสถานที่ต่างๆซึ่งอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านอาหารก็ได้ เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการท่องเที่ยวต่างๆ

พนักงานตำแหน่งนี้มีความเกี่ยวข้องหรือปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเกิน50เปอร์เซ็นต์จึงต้องมีใจรักบริการเป็นสำคัญหรือจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ามี service mind ในช่วงที่ชูป้ายอยู่ที่สนามบินเพื่อต้อนรับลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถมองเห็นหรือหาเราเจอได้ พนักงานต้องมีความกระตือรือร้นในการหาลูกค้าของตัวเองให้เจอและเมื่อเจอลูกค้าแล้วควรช่วยยกของสัมภาระต่างๆของลูกค้าเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกตัวลูกค้าและเป็นการแสดงถึงความใส่ใจที่มีต่อลูกค้า ในช่วงระหว่างทางไปโรงแรม พนักงานควรจะสอบถามสิ่งที่ลูกค้าต่างๆและเมื่อถึงที่พักก็ควรจะอำนวยความสะดวกลูกค้าเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำในโรงแรมเมื่อมาถึงด้วย พนักงานตำแหน่งนี้ควรเป็นที่ปรึกษาอย่างดีด้วยเมื่อลูกค้ามีความรู้สึกไม่พึงพอใจในส่วนใดส่วนหนึ่งตลอดการให้บริการนี้ ทั้งนี้ลูกค้าจะมาเรียกร้องเองกับพนักงานโดยตรงหรือเป็นการแบ่งปันข้อมูลหลังจากที่การให้บริการจบลงแล้ว ซึ่งรวมไปถึงบริการรับฝากกระเป๋าเดินทางและการไปส่งลูกค้าให้ถึงสนามบินโดยสวัสดิภาพด้วย ลูกค้าคือหัวใจหลักของการให้บริการ airport representative ควรคำนึงถึงลูกค้าตลอดการเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างมากจากบริการที่ airport representative และองค์กรจัดหาให้ หากมีปัญหาหลังสิ้นสุดการให้บริการ องค์กรต้องพัฒนาบริการให้ดีที่สุดเพื่อลูกค้าเสมอ