บริการส่งกระเป๋าเดินทาง

ในวันที่ลูกค้าต้อง check out จากโรงแรม แต่ยังไม่ถึงเวลา check in ที่สนามบิน ไม่ต้องห่วงว่ากระเป๋าเดินทางของลูกค้าจะอยู่ที่ใด สามารถไว้วางใจให้เราดูแลกระเป๋าเดินทางให้ลูกค้าได้ โดยลูกค้าสามารถไปทำธุระ หรือท่องเที่ยวต่อได้ แล้วนัดรับกระเป๋าเดินทางที่สนามบินหรือสถานที่ที่ลูกค้าสะดวก