บริการต้อนรับลูกค้า


แอร์พอร์ตเรพ : ให้บริการพนักงานต้อนรับดูแลลูกค้าในสนามบิน

เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนให้กับองค์กรของท่าน ที่จะช่วยดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าคนสำคัญตั้งแต่สนามบินจนถึงโรงแรมที่พัก พนักงานจะคอยให้การต้อนรับที่สนามบินพร้อมรถยนต์ที่ได้จัดเตรียมไว้ สัมภาระของลูกค้าจะได้รับการดูแลอย่างดี พนักงานมีความพร้อมที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการทราบ และให้บริการโดยยึดหลัก บริการด้วยใจ

รีวิวความประทับใจ

ลูกค้าของเรา

Message us