งานทั่วไปที่ Airport Representative ได้รับมอบหมาย

งานทั่วไปที่ Airport Representative ได้รับมอบหมาย

1.เมื่อผู้โดยสารเดินทางมาถึงสนามบิน ชูป้ายเพื่อค้นหาผู้โดยสารที่เราต้องดูแล
2. ช่วยขนสัมภาระของผู้โดยสารตามเห็นสมควร
3. ให้ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของโรงแรมที่พักแก่ผู้โดยสารและช่วยเหลือพวกเขาในการเรียกรถรับส่งเพื่อไปโรงแรมที่พัก
4. แจ้งผู้จัดการแผนกต้อนรับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารเมื่อเดินทางมาถึงที่โรงแรมที่พัก
5. แสดงตัว ณ จุดขึ้นลงของเที่ยวบินตามกำหนดเวลาทั้งหมดและช่วยเหลือผู้โดยสารขาเข้าในการเคลียร์สัมภาระและนำพวกเขาไปยังสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ หาจุดนั่งพัก เพื่อรอรถรับส่งไปโรงแรมที่พัก
6. พนักงานต้อนรับยืนรอที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าสำหรับทุกเที่ยวบินที่มาถึง
7. แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์และถูกต้องให้แก่ผู้โดยสาร
8. หากทางโรงแรมไม่ได้จัดรถไปรับผู้โดยสาร พนักงานต้อนรับจะหาแท็กซี่หรือรถลีมูซีนที่ให้
9. ถ้าผู้โดยสารต้องการเช่ารถ พนักงานต้อนรับจะช่วยแนะนำบริษัทรถเช่าให้
10. การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเที่ยวบินขาเข้าและขาออกจะต้องรายงานต่อผู้จัดการแผนกต้อนรับและหัวหน้าเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
11. หากมีปัญหาในขณะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีผู้จัดการให้คำหารือ ให้ปรึกษากับหัวหน้างานได้ แล้วต้องแจ้งผู้จัดการภายหลัง
12. รับผิดชอบในการบริการที่ดีและรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่สนามบินและที่สำคัญที่สุดคือรักษาจิตวิญญาณของการทำงานเป็นทีมในหมู่บุคลากรของบริษัท ส่งชื่อและหมายเลขเที่ยวบินขาเข้าให้กับเจ้าหน้าที่บริการในส่วนต่อไปที่ต้องดูแลผู้โดยสาร
13. ดูแลความเรียบร้อยของรูปลักษณ์และการดูแลเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับองค์กรต่างๆ ในการเป็นพนักงานต้อนรับผู้โดยสาร
14. สิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและกรณีพิเศษในการลาจะต้องระบุไว้ในสมุดบันทึกและต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
15. ต้องปฏิบัติตามตารางการทำงานอย่างถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะรายงานและอนุมัติโดยผู้จัดการ
16. ผู้โดยสาร VIP และ VVIP จะได้รับการต้อนรับที่สนามบินและจัดเตรียมรถรับส่ง
17. รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรของสายการบินเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการ

Message us